8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 6 ธันวาคม 2565 อ.ธนุเดช ธานี

6 ธันวาคม 2565


เปิดรับสมัคร หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) :6 ธันวาคม 2565 อ.ธนุเดช ธานี

 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

เสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

เสริมสร้างทักษะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี

วิทยากรพิเศษด้านHRDของ SGS (THAILAND) LIMITED

วิทยากรพิเศษHRDคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)2 สมัย

ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :

วันที่ 31  กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงเเรม เซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมVat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมVat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Website:www.tesstraining.com

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 173 ครั้ง