4 Ability Supervisory Development

31 ตุลาคม 2566


⭐️⭐️ ขอแนะนำหลักสูตร " พัฒนาหัวหน้างานแบบ 4 เก่ง " (4 Ability Supervisory Development) . ✴️ " หัวหน้างาน " (Supervisory) เป็นผู้บริหารข้างต้นที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อการบริหารผลงานของลูกน้องให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานขององค์กรองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ทักษะและพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่องค์กรพึงประสงค์ และเติบโตตามสายอาชีพไปเป็นผู้จัดการรุ่นใหม่โดยหลักสูตรนี้มุ่งเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมแบบหัวหน้า 4 เก่ง (4 Ability) เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะและศักยภาพในการเป็นหัวหน้างานที่ "ใช่" ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต . ❇️

** ทุกหลักสูตรเน้นการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการหน้างานจริงขององค์กรค่ะ . ????สนใจติดต่อการฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร และงานที่ปรึกษาได้ที่ ⤵️⤵️
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด (PTC) ???? : http://www.ptc.in.th 
คุณสุธาสินี (คุณอ้น) ☎: 089-677-6047, 092-431-6631
ptccontact .

#หัวหน้างาน #4Ability #พัฒนาทักษะหัวหน้างาน #ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต #อบรมทักษะหัวหน้างาน #วิทยากรอบรมทักษะหัวหน้างาน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน ผู้จัดการ ทุกสายงาน และผุ้ที่สนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ทุกสายงาน และผุ้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


สถานที่อบรม (VENUE)

ในองค์กรของลูกค้า

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 ตุลาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

99999999 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 80 ครั้ง