ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร TRAINING FOR THE TRAINER SKILLS

20 เมษายน 2566


หลักสูตร : ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กรTraining for the Trainer Skillsอบรม20เมษายน2566

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

 

สาระสำคัญของการสัมมนา

1.บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

2.การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

3.การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

§การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

§การวางแผนการสอน /การนำเสนอ

§การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

§การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

§การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ(Game for Training Play)

4.ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

5. WORKSHOP :การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

§การสอนแบบบรรยาย

§การสอนแบบสาธิต

§การสอนแบบมีส่วนร่วม

6.เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

§หลักการพูดและการนำเสนอ

§การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

§การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

§การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน /ทักษะเฉพาะตัวของTrainer

§การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

§การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

§จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

§เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

7.การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

(ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)

วิธีการฝึกอบรม - สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences)ซึ่งประกอบด้วย

{การบรรยาย{กิจกรรม และเกม{การแสดงออก

{กลุ่มสัมพันธ์{การแสดงความคิด ถาม- ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

§ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

§ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000บาท

สถานที่อบรม โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20

 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง2มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: [email protected]

LINE ID : @TESSTRAINING

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 เมษายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 50 ครั้ง