ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (19 ธ.ค. 65 /09.00-12.00น.)

19 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะ
  • และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน
  • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
  • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

  • ติดต่อสอบถาม โทร 0988209929 คุณสาลินี
  • Email: [email protected]

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย ผู้ที่สนใจ

วิทยากรสถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ธันวาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 155 ครั้ง