การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2566


  1. เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ
  2. เทคนิค5ข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
  3. ทบทวนหลักไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  4. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม

§ เรื่อง(Subject)

§ คำขึ้นต้น(Salutation)

§ เนื้อหา (Message Body)

§ คำลงท้าย (Complementary Closing)

  1. WORKSHOP 1 :ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับส่วนประกอบที่สำคัญ

§ แสดงวัตถุประสงค์

§ ยืนยันข้อมูล

§ อ้างถึงข้อมูลครั้งก่อน

§ ระบุความต้องการ

§ ยืนยันความต้องการ

§ ต้องการความช่วยเหลือ

§ รอการตอบกลับ

§ แสดงความขอบคุณ

  1. WORKSHOP 2 :ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการเขียนตอบกลับที่ส่งมา

§ แสดงการขอบคุณ

§ แสดงความเสียใจ

§ แสดงการแจ้งข่าวดี

§ แสดงการขอโทษที่ไม่ได้รับตอบกลับทันที

  1. WORKSHOP 3 :กรณีศึกษา และตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

§ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล

§ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ

§ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อซื้อขาย

§ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

  1. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง