หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

17 มกราคม 2566


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

ที่มาของหลักสูตร

การสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีอาณาเขต หรือพรมแดนที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ "คน หรือมนุษย์นั่นเอง อย่างเช่นคนบางคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคม มีความรู้ ความสามารถมากแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง โดยเฉพาะผู้สื่อสารกับผู้อื่นได้ใช้อารมณ์ อคติ หรือขาดสติ ในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจของลูกน้อง อันจะนำมาสู่ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการลาออกสูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสื่อสาร สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.    สามารถคิดวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ

2.    จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน

3.    เทคนิคการสื่อสาร แนวทางการสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

Topics

·         ที่มาของการสื่อสารและทำไมต้องสร้างจิตวิทยาในการสื่อสาร?

**Workshop :  Communication Problem

·         ปัญหาของการสื่อสารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

·         จะสื่อสารอย่างไรให้ทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ

·         กระบวนและประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งระบบ

**Workshop :คำพูดของเราเป็นแบบไหน?                          

·         ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

·         จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

·         วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลTA : Transactional Analysis

**Workshop : TA Case Study

·         เทคนิคการสร้างบรรยากาศ เพื่อคลายความกดดันในการสื่อสาร

·         จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างCommon Interestร่วมกัน

·         เจาะลึกระดับความสำคัญของรูปแบบการติดต่อสื่อสาร

·         กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสื่อให้เห็นถึงการใช้ความคิดของตนเองและร่วมกับผู้อื่น

·         แนวทางการสื่อสารกับคนในองค์กร และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

 

**Workshop :  Communication Solution

 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

1.บรรยาย60% :กิจกรรมการเรียนรู้40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็นModel Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคา  1,500 บาท บรรยาย09.00-12.00

·         สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

·          

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 มกราคม 2566 09.00-12.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 49 ครั้ง