ยืนยันจัด หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค DIGITAL BUSINESS อ.วรเกษมสันต์ อบรม 24 ม.ค.66

30 มกราคม 2566


หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุคDIGITAL BUSINESS อ.วรเกษมสันต์ อบรม30 ม.ค.66

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์เพื่อวางแผนการตลาดหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ ย่อมกลายเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) มีทางเลือกมากขึ้น หากภาคธุรกิจและองค์กรใดก้าวไม่ทันโลกยุคดิจิตอลก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการแข่งขันอย่างรุนแรง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น "นักการค้าการตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล" เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บรโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการค้ายุคปัจจุบัน

หัวข้อการอบรม

เวลา09.00 - 10.30    บรรยายเรื่อง องค์ประกอบของโลกธุรกิจดิจิตอล

การวางแผนและปรับโครงสร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิตอลได้อย่างไร

BUSINESS INTELLIGENCE และเครื่องมือยุคใหม่

การตลาดยุคดิจิตอล ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมข้อมูล

เวลา10.30 - 10.45    พัก15นาที

เวลา10.45 - 12.00    บรรยายเรื่อง เจาะลึกวางแผนการตลาดด้วย CUSTOMER DATA

กลยุทธ์ CUSTOMER CENTRIC ลึกซึ้งถึงกลุ่มเป้าหมาย

การวิเคราะห์ความต้องการ และกระบวนการ CPD

วิธีการสร้าง LOYALTY EXPANSION ให้กับผู้บริโภค

เวลา12.00 - 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.00 - 14.30    บรรยายเรื่อง DIGITAL MARKETING STRATEGY

ศาสตร์แห่งกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล

การนำ MARTECH มาประยุกต์วางแผนการตลาดพิชิตยอดขาย

การสร้างตัวตน และ CONTENT CANVAS

เวลา14.30 - 14.45    พัก15นาที

เวลา14.45 - 16.00    บรรยายเรื่อง กลไกตลาดและเทคนิคต่อยอดธุรกิจ

เทคนิค AGILE ขับเคลื่อนการตลาดด้วย ROI, KPI และ OKR

สร้างพันธมิตรธุรกิจ DATA & BUSINESS COLLABORATION

การพยากรณ์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์และวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างแม่นยำ

โปรโมชั่น 

·         สมัครลงทะเบียน1ท่าน ในราคาท่านละ2,500บาท ไม่รวมvat 7%

·         สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขายทุกระดับ ผู้ที่สนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 106 ครั้ง