เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2566


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. สามารถคิดวิเคราะห์การฟัง การจับประเด็นได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน
  3. เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็น และการสื่อสารที่ตรงประเด็นกับที่สื่อออกไป มีความเข้าใจตรงกัน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1วัน(9.00-16.00น.)

หัวข้อการอบรม

1)            ความสำคัญของการฟัง และการจับประเด็น?

**Workshop : ปัญหาของการฟัง และการจับประเด็น

2)            ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

3)            จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

4)            ความหมายและความเข้าใจในทักษะการฟัง

5)            ระดับของการฟังที่สื่อได้หลายความหมาย

6)            เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

7)            ทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นการสื่อสาร

**Workshop : ฝึกทักษะการฟังจากตัวอย่าง

8)            การฟังที่แย่ที่ต้องหลีกเลี่ยง

9)            สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการฟัง

10)       เทคนิคการจับประเด็นให้ได้ใจความสำคัญ

**Workshop : ฝึกทักษะการจับประเด็นจากตัวอย่าง

11)       การคิดรวบยอดที่มีผลต่อการจับประเด็น

12)       ทักษะการถามเพื่อต้องการจับประเด็นจากการฟัง

13)       ทำอย่างไรเมื่อตอบไม่ตรงประเด็นจากการถาม

14)       ทักษะการทวนความและการตัดบท

 

ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานทุกระดับในองค์กร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 52 ครั้ง