เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

21 - 24 สิงหาคม 2566

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

     หลักสูตรอบรม Oracle Database 12c : RAC (Real Application Cluster ) จะสอนคุณเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC , Explore Global Resources and Cache Fusion and more. ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ Oracle Database Exadata Cloud Service. ทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจในประสิทธิภาพที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ปลอดภัยและจัดการได้ง่าย ปรับปริมาณงานฐานข้อมูลให้เหมาะสม ลดต้นทุนด้านไอทีและให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการรวมเข้ากับระบบ database clouds.

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ :

• ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle RAC

• สร้างฐานข้อมูล cluster databases

• ดูแลจัดการฐานข้อมูล Oracle RAC ที่มีการจัดการตาม policy-managed Oracle RAC databases.

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ

• เรียนรู้เกี่ยวกับบริการในสภาพแวดล้อม RAC ตลอดจนคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานสูงรวมถึง Application Continuity และ Transaction Guard

• สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC One Node

• สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC แบบหลายฐานข้อมูล (multitennant)

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

• กำหนดค่า RMAN สำหรับสภาพแวดล้อม RAC

• อธิบายถึงประโยชน์ของ Oracle RAC

• อธิบายความจำเป็นของทรัพยากรทั่วโลก

• กำหนดค่าฐานข้อมูล RAC เพื่อใช้โหมด ARCHIVELOG และพื้นที่การกู้คืนอย่างรวดเร็ว

• แปลง Oracle Database แบบ single-instance เป็น RAC

• สร้างฐานข้อมูล cluster database

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service

• อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของ cluster

• ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database

• แก้ไขพารามิเตอร์การเริ่มต้นในสภาพแวดล้อม RAC

• ดำเนินงานหลังการสร้างฐานข้อมูล

• กำหนดการทำซ้ำล็อกไฟล์ในสภาพแวดล้อม RAC

• กำหนดเลิกทำตารางในสภาพแวดล้อม RAC

• อธิบายการประสานงานแคชทั่วโลก

• อธิบายว่า Grid Plug and Play มีผลต่อ Clusterware อย่างไร

• อธิบายสถาปัตยกรรม Oracle Clusterware


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• Administrator

• Database Administrators ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม • Oracle Database 12c: ASM Administration แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

• Oracle Database 12c : Oracle Automatic Storage Management Administration

• Oracle Database 12c : Grid Infrastructure Administration

• Working knowledge of Oracle Database 11g : Release 2, including Clusterware , ASM and RAC

• Oracle Database 12c : ASM Administration

• Oracle Database 12c : Clusterware Administration


เปิดอบรมประจำปี 2566 ดังนี้

• August 21 – 24

• December 12 - 15


During 4 Days

Classroom : Public 50,000 Baht / Person


------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

2.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม

3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

4.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2023


เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน


ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

ID Line : thaitc

E-Mail : thailandt[email protected] http://www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE


ตารางอบรมประจำปี 2566

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI


สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 - 24 สิงหาคม 2566 09.00 - 10.00

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

50000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง