ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales)

29 สิงหาคม 2566


หลักการและเหตุผล

        ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!!คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขายพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

        หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขายยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2020 พร้อมปรับตัวสู่High-class environment

วัตถุประสงค์

     1.    เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง  
      2.    เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย

1.    การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ
     a.    การยืนต้อนรับที่หน้างาน
    b.    การไหว้
    c.    การยื่นนามบัตร
    d.    การยิ้ม
    e.    การเชิญลูกค้า
    f.     คำพูดสุภาพ
2.    การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
3.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้าVIP
    a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็นVIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

Modules 2กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
4.    การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
    a.    คำพูดชักจูง
5.    เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
    a.    คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
    b.    คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
    c.    คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
    d.    คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
    e.    เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
6.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
    a.    กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป
7.    การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
     a.    การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
          i.   ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
          ii.   สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
          iii.   ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
     b.    การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
            i.   วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
          ii.   มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
     c.    การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
          i.   คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
            ii.   คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
          iii.   หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
          iv.   ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
          v.   การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
          vi.   การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
          vii.   การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
          viii.   สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
          ix.   สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
8.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
     a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
     b.    ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง
9.    การปิดการขายอย่างแนบเนียน
     a.    การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
     b.    การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
     c.    การปิดการขายด้วยคำถามปิด
     d.    การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
     a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า
11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
     a. กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ
15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้-ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 


วิทยากร


วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร

วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่งAssistant Manager

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 สิงหาคม 2566 09.00-16.00น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183151

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 80 ครั้ง