การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control )เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

28 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control)เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้  Visual Controlสามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น5ส ความปลอดภัยTPM, JIT, QC, IE-Techniques

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

·        ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

·        สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·      แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการVisual Control

·      การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็นVisual Control

เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์กร

เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

การวางแผน และควบคุมการผลิต

·      การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (ต่อ)

ระบบคุณภาพ

-  5ส และการควบคุมวัสดุ

การบำรุงรักษา

·      กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม

·      สรุป และถาม ตอบ


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 65 ครั้ง