เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

3 กุมภาพันธ์ 2566


1.       ทำความรู้จักกับงาน"เลขานุการ" มากขึ้นกันเถอะ

§ งานเลขานุการต้องทำอะไรบ้าง?

§ เสน่ห์ของงานเลขานุการคืออะไร?

§ ข้อดีของงานเลขานุการคือ?

§ ข้อเสียของงานเลขานุการคือ?

§ คุณสมบัติของเลขานุการที่ควรมี?

2.       ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเลขานุการบริษัท

§ จัดลำดับความสำคัญของงาน และการจัดเก็บเอกสาร

§ ให้ความสำคัญกับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ

§ มีความเชี่ยวชาญ 3 โปรแกรมหลักการใช้คอมพิวเตอร์

§ การบันทึกรายงานการประชุม

§ การสื่อสารให้เป็น พูดให้รู้เรื่อง เรื่องใดควรพูดหรือเรื่องใดไม่ควรพูด

§ การระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลสำคัญ กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.       คุณสมบัติของเลขานุการที่เจ้านายต้องการยุคใหม่

4.       เลขานุการกับการรู้จักวิถี 4 เจเนเรชั่นในที่ทำงาน กับเจ้านาย4 GEN

§ ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap)

§ "ช่วงวัย" หรือ"เจเนเรชั่น" (generation)

§ 4 GENในที่ทำงานต้องรู้ (Baby boomer)(Gen-X)(Gen-Y)(Gen Z)

WORKSHOP :วิเคราะห์กฎเหล็ก4ข้อของเลขานุการกับเจ้านาย4 GEN

5.       เทคนิคการทลายช่องว่างและกำแพงระหว่างวัยทำงานของเลขานุการกับเจ้านาย 4GEN

§ รูปแบบการทำงาน

§ เป้าหมายในการทำงาน

§ งานที่คนทำงาน GENนี้ควรทำ

6.       CASE STUDYกรณีศึกษาจากเลขานุการองค์ชั้นนำ "เลขานุการยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย"

 

7.       เทคนิคในการทำงานกับเจ้านายให้ราบรื่นด้วย SELF model

§ S : Social (สังคม)

§ E : Emotional (อารมณ์)

§ L : Learning (เรียนรู้)

§ F: Flow (ยืดหยุ่น)

8.       Q & Aถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนประเด็น และแนวทางแก้ไขปัญหา


สถานที่อบรม (VENUE)

Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 62 ครั้ง