การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

23 กุมภาพันธ์ 2566

การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTA

2.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้าง FTAและสามารถคำนวณโอกาสในการเกิดปัญหาของแต่ละปัญหารากเหง้าได้

3.         เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิค FTAไปใช้งานได้จริง ด้วยกิจกรรมWorkshop

 

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

-แนวความคิดเรื่องปัญหา และลักษณะของปัญหา

- วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTA

-การสร้างFault Tree Diagram,การหาCut Setและการคำนวณโอกาสในการเกิดปัญหาของแต่ละปัญหารากเหง้า

Workshopการประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา

-สรุปผล และถาม- ตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.ปรัชญา พละพันธุ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 สมัคร 4 จ่าย 3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง