นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

1 กุมภาพันธ์ 2566


หัวข้อการฝึกอบรม

Competency 5 Tool

·     การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

·     การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง

·     การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ

·     การจัดทำแผนการประเมินศักยภาพ

·     การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง

Workshop การหาGAP การปิดGAP

พักเบรก

Key Performance Indicators 3Tool

·     การประเมินค่างาน

·     การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

·     การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร

·     การบริหารจัดการระบบการประเมินผล

·     ถาม/ตอบ

·     การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Workshop การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 43 ครั้ง