การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

20 กุมภาพันธ์ 2566


หัวข้อการฝึกอบรม

ลงทะเบียน

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

·     คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

·      เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·      การสื่อสารโดยใช้หลักSMCRF+5W

Workshop Change Your Mind

พักเบรค

·     จิตวิทยาการสื่อสาร

·      ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

·      การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

·      ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop การใช้ส่วนผสมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

พักเที่ยง

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

·     หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

·      เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6STEP

·      การประสานงานโดยใช้หลัก 3D

·     5เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

·      ไขกุญแจการสร้างสุดยอดTEAMWORK

Workshop Mr.Coordinator

พักเบรค

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·     การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

·      เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

·      สร้างCommitmentเพื่อการทำงาน

·      ถาม-ตอบ

Workshop Analysis DISC


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 63 ครั้ง