เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีน

12 เมษายน 2566


หัวข้อการอบรม

v และแนวคิดพื้นฐานของลีน

v องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

v การปรับความคิดสู่ การทำ"ลีน"ในการทำงาน

v ทำไมต้องทำ"ลีน"

v คุณค่าและความสูญเปล่า
ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)

v รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

v การแก้ไขปัญหา8Wastes ; DOWNTIMEในเวลาการทำงาน

v แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

v ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลดWasteขององค์กรอื่นๆ

               Workshop : การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงานด้วย

              ระบบลีน

v สรุปประเด็น ถาม ตอบ


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 44 ครั้ง