การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า

15 กุมภาพันธ์ 2566


1.      เรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสาร และการบริการทางโทรศัพท์ การตอบแชทเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

2.       เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวกในงานบริการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในงานบริการและองค์กร

3.      เรียนรู้การเทคนิคการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ ในการสื่อสาร

4.      เรียนรู้คุณสมบัติ คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยง และการเตรียมตัว การวางแผนการสนทนาทางโทรศัพท์ของนักบริการมืออาชีพที่จะสร้างความประทับใจ

5.       เรียนรู้เคล็ดลับของการสื่อสารที่ดีในการสื่อสารทางโทรศัพท์ การพูด การตอบคำถาม การอธิบายทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

6.      เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา เช่น ลูกค้าคอยนาน ลูกค้าตำหนิ ลูกค้าโกรธ

7.      เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายอารมณ์ลูกค้าที่ไม่พอใจ และการเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

8.       เรียนรู้เคล็ดลับของตอบแชท การตอบไลน์ การปิดการขายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

9.       เรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร

10.  ฝึกปฏิบัติงานในแต่ละทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

11.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กทม. หรือสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 44 ครั้ง