เสวนาครั้งที่ 257 : มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร?

22 พฤษภาคม 2566


หลายคนมีความกังวลว่าบ้าน คอนโดฯ ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่นำเสนอขาย ขายมานานมากแล้ว ก็ยังขายไม่ออกสัก ที ทำอย่างไรจึงจะขายออกได้อย่างรวดเร็ว มาฟังนายหน้าระดับ “เจ้าแม่” อ.ณัฐจิตา พุ่มเงิน

กำหนดการ
13:30 น. เปิดการเสวนา รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:45 น. Update สถานการณ์ล่าสุดเรื่องราคาไม้ขุดล้อม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
14:00 น. พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:15 น. อย่าห่วง. . .ไม่มีทรัพย์ใดที่ขายไม่ออก อ.ณัฐจิตา พุ่มเงิน ประธาน Winner Estate และกรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
17:00 น. ปิดการเสวนา


สถานที่อบรม (VENUE)

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น.

จัดโดย

trebs
เบอร์ติดต่อ : 022952294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 590 ครั้ง