เสวนาครั้งที่ 257 : มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร?

22 พฤษภาคม 2566


เริ่มโครงการเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตจะทำอย่างไรดี? มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป มีเอกสาร สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ มีเงินในการ จ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ใช่หรือไม่ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจะ สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกได้หรือไม่อย่างไร


กำหนดการ
09:00 น. เปิดการเสวนา รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
            ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
09:15  น.  มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร? วิทยากรจากองค์การ              บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
10:30  น.  พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:45  น.  มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร? (ต่อ)

12:00 น. ปิดการเสวนาติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียน  https://bit.ly/2RyrdJM
เบอร์ 022952294 
ID line @Trebs


วิทยากรสถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 พฤษภาคม 2566 09:00 - 12:00 น.

จัดโดย

trebs
เบอร์ติดต่อ : 022952294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 928 ครั้ง