เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

04 มีนาคม - 21 พฤศจิกายน 2567

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

     ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด

ระยะเวลาอบรม : 1 Day

เริ่มอบรมเวลา : 09.00 - 16.00 น.


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

Class On-Site : 12,000 Baht / Person

Class Online : 8,000 Baht / Person

 ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

• มีความรู้ด้าน Oracle SQL

• รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมี SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล


*** หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร Oracle SQL and SQL*Plus Programming ก่อน***

------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2024

3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

4.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม


เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน


ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

Tel : 02-289-3056

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected]


www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE


ตารางอบรมประจำปี 2567

Group : Oracle Database (คลิก) https://shorturl.asia/o0Ay2 Group : PostgreSQL (คลิก) https://shorturl.asia/hGHO0 Group : Python (คลิก) https://shorturl.asia/KZNzs

Tutor OCP 19c (คลิก) https://shorturl.asia/lXjnm     


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

• Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database

สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

04 มีนาคม - 21 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ูThailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 305 ครั้ง