เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

19 กุมภาพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2567

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

     ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้องในการย้ายข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถลบทิ้งได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายองค์กรบังคับให้เก็บเอาไว้ หรือเผื่อต้องการนำลับมาใช้อีกในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอีกก้อน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าทำ Archive Database ทว่าแค่ย้ายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ยังต้องรู้เทคนิคลบข้อมูลเก่าออกจากฐานข้อมูล , คืนพื้นที่ , เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วหลังจากลบข้อมูลเก่าไปแล้ว,ทำ Re-Organized ฐานข้อมูลในเงื่อนไขให้มีผลกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุด


ระยะเวลาอบรม : 1 Day

เริ่มอบรมเวลา : 09.00 - 16.00 น.


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

Class On-Site : 12,000 Baht / Person

Class Online : 8,000 Baht / Person


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• Database Administrator (DBA)

• System Engineer

• ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database


ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

• มีความรู้สถาปัตยกรรม Storage ของ Oracle

• เข้าใจเรื่อง Tablespace , Segment , Indexes

• รู้จักการใช้Data Pump Export/Import

• ใช้คำสั่งระดับ DBA ในฐานข้อมูลเป็น

*** หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร Oracle Database Administrator ก่อน ***

------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2024

3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

4.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม


เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน


ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

Tel : 02-289-3056

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected] www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE

ตารางอบรมประจำปี 2567

Group : Oracle Database (คลิก) https://shorturl.asia/o0Ay2 Group : PostgreSQL (คลิก) https://shorturl.asia/hGHO0 Group : Python (คลิก) https://shorturl.asia/KZNzs

Tutor OCP 19c (คลิก) https://shorturl.asia/lXjnm


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Database Administrator (DBA) • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database

สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กุมภาพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 414 ครั้ง