เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)

30 เมษายน 2567


วัตถุประสงค์

1.         ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2.         ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ Pain Pointทั้งExternal Pain Pointและ Internal Pain Point

3.         ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหา Pain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

4.         ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Sellingกับการขายสินค้าจริง

5.         ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์ Pain Pointเบื้องต้นของลูกค้าจากCase Study

6.         ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Pointที่แท้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.      วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

2.      Pain Pointคืออะไร?

3.      External Pain Point

4.      Internal Pain Point

5.      เทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

6.      SPIN Sellingคืออะไร?

7.      ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้า

8.      ฝึกวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นตามCase Study

9.      ฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Sellingเพื่อค้นหาPain PointตามCase Study

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

พนักงานขาย (Sales) ทุกระดับ


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 21 ครั้ง