เทคนิคการเขียน Job Description

9 กุมภาพันธ์ 2567

Job Description สำคัญต่อต่อการบริหารจัดการการทำงานของบุคลากรรวมถึงการประเมินผลงาน ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเข้าใจ Job Description ของตนเอง ดังนั้นการกำหนด / การเขียน Job Description ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน HR หัวหน้า / ผู้จัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนด Job Description


หัวข้อการอบรม 
 ความสำคัญของ Job Description (JD) กับการบริหารงานบุคคล
 ขั้นตอนการจัดทำหน้าที่หลักขององค์กรและหน่วยงาน (Key responsibilities)
 การกำหนดหน้าที่หลักและบทบาทของงานแต่ละตำแหน่ง
 การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดในเบื้องต้น (Performance indicators)
 การกำหนดความสามารถในตำแหน่งงาน ( Job competencies)

Workshop – การเขียน Job Descriptionค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,900 บาท [ บวก VAT 7% = 4,173 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,400 บาท [ บวก VAT 7% = 3,638 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetingได้ จำนวน1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้

ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ1,700บาท, 1วัน ท่านละ2,700บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=53581

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กุมภาพันธ์ 2567 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2333 ครั้ง