เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ

23 เมษายน 2567

“โครงสร้างเงินเดือน” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารค่าตอบแทนของทุกองค์กร หากองค์กรใดไม่มีโครงสร้างเงินเดือนก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีกติกาที่ชัดเจน วันนี้องค์กรที่มีปัญหาด้านค่าตอบแทน ควบคุม Staff Cost ไม่ได้ ไม่สามารถตอบคำถามพนักงานเกี่ยวกับเงินเดือนได้อย่างมั่นใจก็ล้วนแต่ไม่มีโครงสร้างเงินเดือนที่ใช้เป็นหลักในการอธิบายและใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนทั้งหมด เช่น หลักเกณฑ์ในการจ้างคนเข้าทำงาน, หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานในกรณีต่าง ๆ, หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนในกรณีพิเศษหรือกรณีเลื่อนตำแหน่ง, ใช้ในการดูแลควบคุม Staff cost ฯลฯ

หัวข้อการอบรม
• หลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
• เหตุใดจึงต้องมีโครงสร้างเงินเดือน
• ขั้นตอนการทำโครงสร้างเงินเดือนมีอะไรบ้าง
• หลักการประเมินค่างานและข้อควรระวัง
• วิธีการนำผลจากการประเมินค่างานมาหาเงินเดือนเฉลี่ยของตลาดแข่งขัน และข้อควรระวัง
• กายวิภาคของโครงสร้างเงินเดือน ความหมาย และการนำมาใช้ประโยชน์
• ศัพท์และสูตรที่สำคัญและจำเป็นในการทำโครงสร้างเงินเดือน
• แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจศัพท์และสูตรสำหรับทำโครงสร้างเงินเดือน
• Workshop การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
• วิธีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน

วันที่อบรม: 23 เมษายน 2567
เวลา: 09.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราค่าอบรม: 5,290 บาท/ท่าน

รายละเอียดหลักสูตร: https://bit.ly/42brd7C

สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ: โทร. 089-0242475
Facebook: https://www.facebook.com/WCTrainingService
@Line: https://lin.ee/JGbDsLE

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายสรรหาบุคลากร หัวหน้าทีม ที่ต้องทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์พนักงาน

วิทยากร

บรรยายโดย:
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

WC Training
เบอร์ติดต่อ : 0890242475

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,290 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 226 ครั้ง