อบรมฟรี - วิชาที่ดิน 101: ทำเลที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6 กุมภาพันธ์ 2567

อบรมฟรี หัวข้อ วิชาที่ดิน 101: ทำเลที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
"เข้าใจทำเลที่ตั้ง รู้จักศักยภาพของที่ดิน เข้าถึงโอกาสการทำเงิน" 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ที่สนใจความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ 


สถานที่อบรม (VENUE)

RE/MAX Thailand Head Office ชั้น 2 ศูนย์การค้า นาซ่า สตรีท, Airport Link สถานีรามคำแหง,สวนหลวง ,กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 กุมภาพันธ์ 2567 09.30-12.00 น.

จัดโดย

RE/MAX Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0631672327

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 300 ครั้ง