หลักสูตร : Sales Planning Best Practices

12 กรกฎาคม 2567

Sales Planning Best Practices

หลักสูตร : แนวทางสร้างแผนการขาย สำหรับยอดคนขาย

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

 

หลักการและเหตุผล

         เพราะทีมขาย คือหัวใจขององค์กร ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างกำไร และหากคนขาย"ขาดแผน แนวทางการสร้างยอดขายที่ถูกต้อง" ก็จะทำให้ "ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น คนขายจึงจำเป็นที่จะต้อง "มีแผนทำงานขาย (Sales Plan) แบบที่สามารถนำไปดำเนินการทำงานขายให้สำเร็จตามแผน" ซึ่งการจะมีแผนทำงานขายที่ดี ก็ต้องรู้วิธีที่จะทำการสร้างแผนอย่างถูกต้อง ก็คือการเข้าใจ "สิ่งที่ต้องคำนึง" เพื่อจะทำการสร้างแผนการขายให้สามารถทำยอดขายได้ด้วยความเป็นจริง ด้วยการมีกลยุทธ์ แนวทาง วิธีการขายเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขมาตามแผนอย่างมีความเป็นจริง รวมทั้งจะต้องรู้การจัดเตรียมการสร้างแผนสำรอง (Backup Plan) แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเป้าหมายยอดขายสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางทำงานขายเพื่อสร้างยอดขาย และเป็นยอดคนขาย แบบจับต้องได้ Coaching สร้างแผนการขายโดย อ.ชนะ ก่อกิจกำธร สุดยอดกูรูด้านการขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 

Key Contents

♟ ความสำคัญของการมีแผนการขายที่ดี

♟ แนวคิดที่ถูกต้อง เมื่อจะสร้างแผนการขาย

♟ ข้อมูล สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อจะทำการวางแผนงานขาย

♟ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างแผนการขายอย่างมืออาชีพ

♟ หลัก แนวทาง การสร้างแผนขายอย่างมีเป้าหมาย (SMART Goal)

♟ การเข้าใจเรื่องการขาย เพื่อวางแผนการขายอย่างมีแนวทางขาย

♟ การรู้กลยุทธ์การขายแต่ละแบบ เพื่อทำให้วางแผนขายสำเร็จ จากรู้จริงเรื่องขาย

      เช่นกลยุทธ์การขายแบบ Inbound Sales , Outbound Sales : Field Sales

 

♟ การจัดการ การวางแผนงานขายแต่ละลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Account Management)

♟ การวางแผนงานขายในแต่ละลักษณะลูกค้า (Account Plan)

♟ การปฏิบัติการขายตามแผนที่ได้สร้างไว้ (Action Plan)

♟ การใช้แผนสำรอง และแผนฉุกเฉิน ในกรณีแผนหลักไม่สำเร็จ

♟ เคล็ดลับ เทคนิคของมืออาชีพ เมื่อจะทำการสร้างแผนขายให้ยอดขายสำเร็จเร็วขึ้น

      สูตรสร้างยอดขาย 70 % ในเวลาขาย 50 %

      เทคนิคการเพิ่มอัตราสำเร็จการปิดการขาย

      เทคนิคการลดเวลาขายให้สั้นลง เพื่อเพิ่มการเข้าพบลูกค้าได้มากขึ้น

♟ Workshop - ทำการจัดสร้างแผนการขายจริง ของธุรกิจผู้เข้าเรียน

      นำธุรกิจผู้เรียนในกลุ่ม มาฝึกการสร้างการวางแผนการขาย ตามแนวที่เรียน

      รับ Feedback & Coaching จากวิทยากรโดยตรง ที่จะช่วยปรับ แนวทางเพื่อไปใช้ทำงาน

 

Key Benefits

1. ผู้เรียนจะได้แนวคิด แนวทาง สิ่งที่พึงปฏิบัติ ของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ

2. ผู้เรียนจะได้รับเทคนิค วิธีการที่จะทำการสร้างแผนขายอย่างมืออาชีพ

3. ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคการสร้างเป้าหมาย เพื่อสร้างแผนขายอย่างสามารถปฏิบัติได้

4. ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคการขายแบบมีกลยุทธ์ เพื่อทำให้สำเร็จตามแผนการขาย

5.ได้วิธิสร้างทีมขาย และบริหารงานขาย อย่างมืออาชีพ เพิ่มยอดขาย ลดอัตราลาออกของทีมฯ

6. ผู้เรียนจะได้ฝึกสร้างแผนการขายในธุรกิจจริงของตนมาสร้าง และนำไปใช้งานจริงทันที

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/843/sales-planning-best-practices/


WEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/843/sales-planning-best-practices/


APPLY :
https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=843คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณ ชนะ ก่อกิจกำธร

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ลเซลล์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่น จำกัด

-อดีต ผจก.ทีมขายเชิงรุก Citibank, Standard Chartered, BMW

-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและสอนงานให้ทีมขาย Leo Global Logistics ,Thongtae Asset, Summit Capital Leasing และ Tripetch Isuzuสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 295 ครั้ง