หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อ

19 กันยายน 2566


หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobe Acrobat Proในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm)และวิเคราะห์ข้อมูล อบรม 19 กันยายน 2566

 

 

 

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค)

 

 

 

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบPDFนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรมAcrobat Readerซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว เอกสารPDFนั้นส่งไปให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่ต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบPDFนั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDFธรรมดา เช่น จัดทำแบบฟอร์ม,การเซ็นต์เอกสาร,ติดตามส่งผ่าน e-mail, การประทับตรายางในเอกสารว่าApproveหรือReject  และป้องกันเอกสารPDFไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทางPrinterได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความConfidential หรือDo Not Copy,การสร้างสารบัญของเอกสารPDFเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลงPowerPoint Slideให้เป็นPDFแล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPointเพราะสามารถสร้างEffectในเอกสาร PDFได้ด้วย

 

 

 

นอกจากนี้ได้เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มในPDFเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในเอกสร PDFได้ทันที และยังสามารถExportข้อมูลจาก PDFมารวมไว้เป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

 

  

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็นPDF

เพื่อให้เรียนรู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสารPDF

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขเอกสารPDFในลักษณะต่างๆ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการค้นหาเอกสารPDFอย่างรวดเร็ว และจัดเก็บให้เป็นระบบ

เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับเอกสาร

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างFillแบบฟอร์มในเอกสาร PDF

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จักการExport DataจากPDFมาเป็นDatabaseเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

 

 

เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้

 

08.30 - 09.00 น.                   ลงทะเบียน

 

09.00 - 12.00 น.                  ทบทวนและทำความเข้าใจโปรแกรมAdobe Acrobat Pro

 

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบPDF

 

การแปลงเอกสารจากWordแล้วให้เป็นเอกสาร PDFนั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ

การแปลงเอกสารจากExcelแบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน

การCombineหลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่นWord, Excel, PowerPointพร้อมกันในไฟล์เดียว

 

 

การแก้ไขเอกสารPDF

 

การSaveเอกสารPDFให้เป็นWord Documentอย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพJPEGการย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา

การReplaceบางหน้าในเอกสารด้วยเอกสารPDFจากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์

การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสารPDF

การHighlightข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ในWordการใส่Header and Footerในเอกสารเหมือนใน Wordการใส่Commentในเอกสาร เช่น การใส่Noteและการปรับแต่ง Noteให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ

การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสารPDF เพื่อนำไปใช่ในโปรแกรมอื่นๆ

 

 

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

13.00 - 16.30 น.                การสร้างระบบSecurityให้กับเอกสาร

 

การประทับตรายางในเอกสาร เช่นApproved, Confidential, Rejectหรือลายเซ็นต์ ฯลฯ

การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่นCopyright, Do Not Copy, Confidentialฯลฯ

การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทางPrinter

การสร้างPDF

 

การแปลงเอกสารแบบฟอร์มเดิมที่ออกแบบไว้ด้วย WordหรือExcelให้เป็นPDF

การแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น แบบฟอร์มราชการต่างๆ ให้เป็นPDF Form

การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มในAcrobatเช่นTextbox, List Box, Button, Checkboxฯลฯ

การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยนFontการใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ

การสร้างเงื่อนไขรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลป้อนผิดพลาดจากที่ต้องการ เช่น การกำหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หรือการจำกัดค่า เช่น อายุจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ ฯลฯ

การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคำนวณ เช่น การสร้างสูตรคำนวณค่าต่างๆ ของแต่ละฟิลด์เหมือนกับExcelเช่น การสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่จะต้องคำนวณราคายอดรวม หรือVATแบบอัตโนมัติ ฯลฯ

การProtectไม่ให้ถูกแก้ไขได้ ให้ป้อนได้เพียงอย่างเดียว

 

 

การส่งFormไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 

การส่งFormไปพร้อมกับอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีโปรแกรม Acrobat Readerเท่านั้น

การส่งFormโดยสร้างเป็นลิงก์เพื่อไปเปิดFormที่อยู่ใน Network Driveขึ้นมาใช้งาน

การส่งFormเพื่อเก็บเข้าไปในExcelโดยตรง

 

 

การรวบรวมข้อมูลจากForm

 

การรวบรวมข้อมูลFormจากอีเมล์ที่ส่งกลับมา

การรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลในNetwork Driveโดยไม่ต้องรับอีเมล์จากผู้ใช้

การExportข้อมูลของทุกฟอร์มที่รับเข้ามาให้ถูกเก็บเป็น Excel Databaseเพื่อนำไปประมวลผลต่อ

การTrackดูว่ามีผู้รับเป็นใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือ ตอบกลับมาแล้วกี่คน

 ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กันยายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 262 ครั้ง