หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

27 มีนาคม 2566


หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม27มีนาคม2566

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500บาท

โปรโมรชั่นสมัคร3ท่าน เเถม1ท่าน เข้าอบรม4ท่าน

 

เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก" ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ" จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่า ๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
3.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงในเวลาที่กำหนด
ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

หัวข้ออบรม

ปัญหาเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน
Happy @ Work
สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)ด้วยรอยยิ้ม
Workshop: EQ
เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ
สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย
กิจกรรม: การตั้งเป้าหมายเชิงรุก
การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
การวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
การวางแผนงานและติดตามงาน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน
เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ
บทสรุป-ตอบคำถาม

บรรยาย โดย อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpageทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด 

เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 171 ครั้ง