หลักสูตรฝึกอบรม : Proactive Sales for increasing New Customer

19 ตุลาคม 2566

Proactive Sales for increasing New Customer
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

"นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส 

ค้นหาและได้มาซึ่งลูกค้าใหม่"

 

หลักการและเหตุผล

       ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า "การหาลูกค้าใหม่" เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา


Key Contents

♟ แนวคิด หลักการขายแบบมืออาชีพ

         ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก บทบาท หน้าที่ของการเป็นนักขาย กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (ก่อนการสนทนาการขาย ขณะสนทนาการขาย หลังการสนทนาการขาย) หลักการที่สำคัญของการขายเชิงรุก ขั้นตอนการขาย รวมถึงมุมมองการสร้างทัศนคติต่อองค์กร ลูกค้า และตนเองที่จะช่วยให้งานขายของคุณง่ายขึ้น

                    • นิยามการขายเชิงรุก (Proactive)

                    • การปรับทัศนคติต่องานขาย (Attitude fine tuning)

                    • กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (Professional selling process)

 

♟ ปัจจัย และองค์ประกอบการขายที่สำเร็จ

         ท่านจะทราบถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย ที่นักขายต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทักษะการขาย ทัศนคติที่ดีต่อการขาย แนวทางการพัฒนาและสร้างทีมเพื่อทำการขายเชิงรุก ตลอดจนแนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำการขายเชิงรุกเพื่อเปิดลูกค้าใหม่

                    • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย (Factors to success in selling)

                    • ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก (Proactive sales techniques)

                    • แนวทางการพัฒนาการขายเขิงรุก

                    • แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก

 

♟ เทคนิคการทำการขายแบบเชิงรุก

         ท่านจะได้รับเทคนิคการขายแบบที่ไม่ต้องรอลูกค้า เทคนิคการเพิ่มยอดขายนอกเหนือจากตั้งรับ เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้มากกว่าคู่แข่ง เทคนิคการสร้างโอกาสเมื่อได้รับการติดต่อ เทคนิคความพร้อมในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์ รวมถึงแนวทางการขายแบบฉบับลูกค้ารายใหม่

                     • การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์

                     • เทคนิคในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

                     • เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์

                     • เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

                     • แนวทางตัวอย่างบทสนทนาเพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง และการนัดหมาย

                     • แนวทางเทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่เมื่อเข้าพบครั้งแรก

 

♟ เทคนิคการติดต่อ และสร้างลูกค้าใหม่

         ท่านจะได้รับเทคนิคแนวทางต่างๆในการเป็นนักขายมืออาชีพ ที่มองปัญหาหรืออุปสรรคเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ขายได้ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จนกระทั่งลูกค้าเดิมเกิดการบอกต่อ เกิดฐานลูกค้ารายใหม่

                     • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่

                     • เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

                     • เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย

                     • แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย

                     • เทคนิคการสรุปการสนทนา

                     • สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุกในสภาวะการแข่งขันสูง


Key Benefits

1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก

2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก

3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/810/proactive-sales-for-increasing-new-customer/


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณชนะ ก่อกิจกำธร

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่น จำกัด
  • ประสบการณ์ทำงานขาย และบริหารงานขาย กว่า 30 ปี
  • อดีตผจก.ทีมขายเชิงรุก Citibank, Standard Chartered, BMW
  • ช่วยสร้างยอดขายให้ทีมขายเชิงรุกกับหลากหลายองค์กร AIS, BJC, DKSH, BBL, KBank, SCB, KTB, KTC, AP, SANSIRI, Pruksa, King POWER และ CPI (ข้าวตราฉัตร) ฯลฯ
  • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา และสอนงานให้กับทีมขาย LEO Global Logistics, Thongtae Asset, Summit Capital Leasing และ Tripetch Isuzuสถานที่อบรม (VENUE)

On-site : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 780 ครั้ง