สัมมนาฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

27 พฤษภาคม 2566


รายละเอียด
สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าสัมมนารอบพิเศษ
 • เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน
 • มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ) ในการลงทุนอสังหาฯ เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น
 • กรณีศึกษา การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุนแบบง่ายๆ
 • พบกับผู้เข้าอบรมที่ประสบความสำเร็จเป็นนักลงทุน นายหน้า นักพัฒนาที่ดิน หรือผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนท่านเข้าอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินระยะยาว AP101 หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

 • การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท (Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร, อาคารพาณิชย์, ที่ดินเปล่า)
 • ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 • (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน
 • ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor) ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ
 • การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว
 • การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย
 • ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม
 • แนวคิดการจัดการอาคารเก่า
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)


วิทยากร


ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์สสถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น.

จัดโดย

trebs
เบอร์ติดต่อ : 022952294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 276 ครั้ง