สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

11 กรกฎาคม 2567


หลักการและเหตุผล

         ความสำเร็จที่ใครหลายคนต้องการ มักถูกพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ของงานนั้นๆ ซึ่งในความเป็นจริง ผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคน เพราะลักษณะของงานมักมาจากลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล เหมือนกับถ้าให้คนที่รอบคอบทำงานที่ละเอียดเขามักทำงานได้ดีจากลักษณะนิสัยของคนๆ นั้น การทำงานจึงเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรได้หลายๆ อย่าง วิถีหนึ่งที่น่าสนใจในการเรียนรู้คือ การทำงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ได้เคยสร้างความสำเร็จเอาไว้มากมายจากลักษณะนิสัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การให้เกียรติ การสื่อสาร การปรับปรุงการทำงานและสุดท้ายคือ การทำงานอย่างมีคุณค่า

          ดังนั้นหลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวมไปถึงการแสดงออกถึงมารยาทและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันประสิทธิภาพของการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าแล้วความสุขไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

-          เพื่อปรับแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น

-          พัฒนาแนวคิดและความรู้ทางทฤษฎีต่างๆ เพื่อปรับแนวความคิดการทำงาน

-          เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก

-          เพื่อการปรับตัวการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค

-          เพื่อการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุข

 **ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไปทุกระดับ

 

 

 

 

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

-          นิสัยแห่งความสำเร็จ แบบสไตล์ญี่ปุ่น

-          อิทธพลการทำงานแบบตะวันตกและตะวันออกที่แตกต่างกัน

-          แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบญี่ปุ่น

-          พื้นฐานนิสัยทางสังคมในการทำงาน

o   ความรับผิดชอบต่อตนเอง

o   ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม

-          Workshopการพัฒนาพื้นฐานการทำงานแบบเสริมความรับผิดชอบ

10:45-12:00

-          การสื่อสารเชิงธุรกิจHORENSO

-          หลักการในการสื่อสารSMCR

-          อุปสรรคของนิสัยในการไม่สื่อสาร

-          HORENSO

o   Houkokuการรายงาน

o   Renrakuการติดต่อ

o   Soudanการปรึกษา

-          Workshop การสื่อสารประสานทีมแบบHORENSO

13:00-14:30

-          การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่น

-          Cross Cultureแนวคิดที่ต่างกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

-          PDCAและแนวคิดในการบริหารเวลา

-          Hansei and Kaizenเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

-          Workshopการตระหนักและพัฒนาการวางแผนในการทำงานแบบ PDCAไปสู่Hansei and Kaizen

14:45-16:00

Ikigai คุณค่าแห่งชีวิตที่จะทำให้มีความสุขในทุกวัน

-          การค้นหาสิ่งที่ดีในตนเอง

o   IKIGAIหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต

o   YARIKAIหมายถึง คุณค่าของการลงมือทำ

o   HATARAKIGAIหมายถึง คุณค่าของการทำงาน

-          สรุปการบรรยาย

 สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ @ โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 18 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 ,064-325-4946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 60 ครั้ง