สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

25 เมษายน 2567


วัตถุประสงค์

-          เพื่อปรับแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น

-          พัฒนาแนวคิดและความรู้ทางทฤษฎีต่างๆ เพื่อปรับแนวความคิดการทำงาน

-          เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก

-          เพื่อการปรับตัวการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค

-          เพื่อการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุข

 **ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไปทุกระดับ

 

 

 

 

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

-          นิสัยแห่งความสำเร็จ แบบสไตล์ญี่ปุ่น

-          อิทธพลการทำงานแบบตะวันตกและตะวันออกที่แตกต่างกัน

-          แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบญี่ปุ่น

-          พื้นฐานนิสัยทางสังคมในการทำงาน

o   ความรับผิดชอบต่อตนเอง

o   ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม

-          Workshopการพัฒนาพื้นฐานการทำงานแบบเสริมความรับผิดชอบ

10:45-12:00

-          การสื่อสารเชิงธุรกิจHORENSO

-          หลักการในการสื่อสารSMCR

-          อุปสรรคของนิสัยในการไม่สื่อสาร

-          HORENSO

o   Houkokuการรายงาน

o   Renrakuการติดต่อ

o   Soudanการปรึกษา

-          Workshop การสื่อสารประสานทีมแบบHORENSO

13:00-14:30

-          การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่น

-          Cross Cultureแนวคิดที่ต่างกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

-          PDCAและแนวคิดในการบริหารเวลา

-          Hansei and Kaizenเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

-          Workshopการตระหนักและพัฒนาการวางแผนในการทำงานแบบ PDCAไปสู่Hansei and Kaizen

14:45-16:00

Ikigai คุณค่าแห่งชีวิตที่จะทำให้มีความสุขในทุกวัน

-          การค้นหาสิ่งที่ดีในตนเอง

o   IKIGAIหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต

o   YARIKAIหมายถึง คุณค่าของการลงมือทำ

o   HATARAKIGAIหมายถึง คุณค่าของการทำงาน

-          สรุปการบรรยาย

 


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 26 ครั้ง