ศึกษารายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับฝากขาย

23 พฤศจิกายน 2566

หัวข้อการอบรม : 
1. ตรวจสอบสิทธิ์ - กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

2.ตรวจสอบทรัพย์ - ตรวจสอบที่ตั้งทรัพย์เพื่อหาจุดเด่น ตรวจสอบทำเล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

3.ตรวจสอบราคาขาย - ค้นหาราคาประเมิน หาราคาตลาด เปรียบเทียบราคาตลาด 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ที่สนใจความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

คุณวันทนีย์ เกษประไพรัตน์ 


สถานที่อบรม (VENUE)

RE/MAX Thailand Head Office ชั้น 2 ศูนย์การค้า นาซ่า สตรีท, Airport Link สถานีรามคำแหง,สวนหลวง ,กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 พฤศจิกายน 2566 09.00-12.00 น.

จัดโดย

RE/MAX Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0631672327

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 346 ครั้ง