ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

5 เมษายน 2566


หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

- ความสำคัญของงานธุรการ ,- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

- บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

หลักการบริหารและการพัฒนา

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ,- กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

üการพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ                   

*การสร้างสมประสบการณ์(ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

üการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

- การบริหารสำนักงานยุคใหม่                   - การบริหารระบบงานเอกสาร

- การบริหารระบบ outsource                   - การบริหารการประชุมสถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 169 ครั้ง