ยืนยันอบรม หลักสูตร หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 30/3

30 มีนาคม 2566


วัตถุประสงค์ (Objective)

1.       เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2.      เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3.      เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

 

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øผู้จัดการ

Øหัวหน้างาน

Øผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน


หัวข้อการฝึกอบรม

ลงทะเบียน

การบริหารตนเอง

·      บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานด้วย 4 นัก

·       เทคนิคการพัฒนาตนเองแบบ 3Learn

·       เทคนิคการบริหารเวลา 5 ขั้นตอน

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

พักเบรก

การบริหารทีม

·      เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 6STEP

·       เทคนิคการพัฒนาทีมงานด้วยหลักIKIGAI

·       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ

·       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมาย

Workshop การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

พักเที่ยง

การบริหารงาน

·      การจัดลำดับความสำคัญของงาน 4ระดับ

·       เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบWIN-WIN

·       เทคนิคการเข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม

 Workshop ค้นหา ข้อดี-ข้อเสีย และการใช้วาจาอาญาสิทธิ์

พักเบรก

บทสรุป

·      สรุปการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

·       สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

·       ถาม-ตอบ


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มีนาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 108 ครั้ง