ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 27 กันยายน 2566

27 กันยายน 2566


ยืนยันจัดอบรม หลักสูตรvisa work permitขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)อบรม 27 กันยายน 2566

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดปัญหากรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือทำงานต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้

 

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

ความหมาย ของVISAและ WORK PERMIT

 

ประเภทของVISAใครบ้าง ต้องทำVISAและWORK PERMIT

 

ในกรณีที่ ชาวต่างชาติ นำบุคคลในครอบครัวมาพำนักในประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอน และ

 

วิธีการ ในการจัดทำVISAแต่ละประเภทขั้นตอน และ วิธีการ ในการจัดทำWORK PERMIT

 

การขอVisa Non-Bวีซ่าธุรกิจ (NON-B)

 

วีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน

 

การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (B)

 

การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร

 

และประเภทของวีซ่าการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

 

การยื่นคำร้องขอสงวนสิทธิการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

 

การยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 

การจัดเตรียมเอกสาร ในการจัดทำVISAและ WORK PERMIT

 

การตั้งเป้าด้วยOKRs (Objectives and Key Results)

 

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ

 

สรุปตอบคำถาม

 

เรียนรู้เเละ ทำข้อมูล ยื่นผ่านsingle windowและ ยื่นกระดาษได้ 2 ระบบ

 

รูปแบบการเรียนรู้

 

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning )ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบIN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2566 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 425 ครั้ง