ฟรี...การจัดการลดก๊าซเรือนกระจก-GHG ติดตั้งโซล่าร์บนหลังคา

22 - 22 พฤษภาคม 2567

เนื้อหา รายละเอียดสัมมนา ออนไลน์...ฟรี

1.พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด ภาคธุรกิจคืออะไร? 2.ความรู้พื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย อย่างไร- 3.ขั้นตอน การติดตั้งโซล่าร์ บนหลังคาบ้านพักอาศัยที่ควรทราบ มีอะไรบ้าง? 4.การเตรียมความพร้อม ผลกระทบ( ร่าง) พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.....

5.การเตรียมความพร้อม เพิ่ม ข้อกำหนด 4.1,4.2 Version Update ทุกระบบ แถลงการณ์ร่วมของ IAF/ISO เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อพิจารณามาตรฐานระบบการจัดการ(IAF/ISO Joint Communiqué on the addition of Climate Change considerations to Management Systems Standards.) สำหรับ ภาคธุรกิจ ภาคบริการ โรงงานอุตสาหกรรม มีระบบISO

6.การมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว - ESG

ถาม-ตอบ


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ฤทธิพล   ไชยบุุรี   หัวหน้าทีมงานและโครงการที่ปรึกษา

นายเดชาขาญ   ชูสวัสดิื + ทีมงานที่ปรึกษา วิทยากรรับเชิญ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสยามนวัตกรรมโซล่าร์ จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่บนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 - 22 พฤษภาคม 2567 18.00-19.30 น.

จัดโดย

บริษัท สยานวัตกรรมโซล่าร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 086 346 1898 # www.siaminnovationsolar.com

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 246 ครั้ง