ฟรี! ออนไลน์ สัมมนาระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000

27 กรกฎาคม 2567


หัวข้อการอบรม
1. ระบบการบริการ Logistic Management และมาตรฐานISO28000:2022
2. ISO28000:2022 Internal Audit & Management Review
3. ISO28000:2022 Risk Assessment
4. การบริหารระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

*กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ แอดไลน์ แอดมิน : @280gayjz เพื่อประสานงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร


อ.อภิชาต ศรีรัตนอร่ามสถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กรกฎาคม 2567 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0619989562

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 21936 ครั้ง