ฟรี ออนไลน์!อบรมเรื่องระบบและ ISO39001:2012 (RTS) ความปลอดภัยบนท้อง

8 เมษายน 2566


หัวข้ออบรม
1. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO39001:2012
2. .Internal Audit & Management Review ISO39001:2012 
3. การประเมินความเสี่ยง ISO39001:2012
4. Defensive driving ISO39001:2012

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ปองพล 


สถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 เมษายน 2566 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0619989562

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 4717 ครั้ง