ปิดรับสมัคร สัมมนาฟรี หัวข้อ การบริหารงานบุคคลในยุค Digital

27 กรกฎาคม 2567


การบริหารงานบุคคลในยุค Digital

หัวข้อการสัมมนา

Øเทคนิคการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร แบบProactive ยุคNew Normal

Øแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เพื่อลดการลาออกของพนักงาน

Øการบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง รูปแบบในอนาคตควรเป็นอย่างไร

ØData Analyticsและการจัดทำรายงานแบบ Visualizationทุกหน่วยงาน การเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ และการนำเสนอกลยุทธ์การทำงาน สู่การเป็นBusiness Partner


ต้องการสำรองที่นั่ง   สมัครที่นี่

เพื่อลงทะเบียน หรือscan QR Codeในbannerได้เลยนะคะ

สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  096-669-5554

Line : dtntraining

[email protected]
สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กรกฎาคม 2567 10.00-12.00 น.

จัดโดย

DTN Training
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 640 ครั้ง