ชีวาสุขวิทยาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมงาน PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION F

15 พฤศจิกายน 2566


ชีวาสุขวิทยาลัย (College of Health & Wellness) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมงาน PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR  เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชั้นนำ ขยายองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของพีไอเอ็มแก่ ผู้บริหารองค์กรด้านการบริการสุขภาพ นักวิชาการ นักศึกษา ได้รับทราบเทรนด์ของธุรกิจสุขภาพ โอกาสทางธุรกิจและการให้บริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการปรับองค์กร การปรับตัวผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการสุขภาพในยุค Aging Society ภายในงานจะได้พบกับ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา และการออกบูธจัดแสดงองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00น. ณ หอประชุม Auditorium ชั้น16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป

วิทยากร


·   ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุลMEDICAL ADVISOR, THE ASPEN TREE, THE FORESTIAS BY MQDC
คุณพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร
 บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (
CHERSERY HOME INTERNATIONAL)
ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถานที่อบรม (VENUE)

ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤศจิกายน 2566 13.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 028550000

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1120 ครั้ง