การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

16 พฤษภาคม 2567การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโฟร์วิง  สุขุมวิท 26


การบริหารงานจัดซื้อ หมายถึงการจัดการกระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าและการบริการที่ต้องการจากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุนและความเหมาะสม การบริหารงานจัดซื้อที่ดีคือการจัดซื้อสินค้าแบบถูกสถานที่ ถูกเวลา คุณภาพที่ถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้ 

     การบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้ามากขึ้น เช่น ฝ่ายผลิตจะสามารถผลิตสินค้าได้ทันและส่งมอบได้ตรงเวลามากขึ้น ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังของฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ และยังเพิ่มความมั่นใจให้ฝ่ายการขายและการตลาดในการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นความต้องการสินค้าของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอีกด้วย

     ในขณะที่ฝ่ายคลังสินค้าไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการรับมอบชนิดของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและในปริมาณที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ และสร้างผลประกอบการให้กับองค์กรได้มากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสามารถบริหารงานจัดซื้อสินค้าและการบริการได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

2.เพื่อให้มีสินค้าและการบริการตามชนิดและปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

3.เพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

4.เพื่อลดต้นทุนโดยรวมของสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสม

5.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างผลประกอบการขององค์กรได้มากขึ้น


หัวข้อสัมมนา เวลา9.00 - 16.00 

1. การบริหารงานจัดซื้อคืออะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Purchasing Management Efficiency Benefits)

2.ขั้นตอนของการบริหารงานจัดซื้อที่เหมาะสม(Purchasing Management Steps)

3. การหาแหล่งของสินค้าเพื่อการจัดซื้อสินค้าที่เหมาะสม (Identifying Potential Supplier)

4. การประเมินและเปรียบเทียบแหล่งที่มาของสินค้า (Researching and Comparing)

5. การเจรจาต่อรองด้านราคา (Negotiating Prices)

6. การบริหารจัดการคำสั่งซื้อสินค้า(Order Management)

7.การติดตามระยะเวลาการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Tracking Delivery Times)

8.การควบคุมการรับมอบสินค้าจากคู่ค้าที่เหมาะสม (Monitoring Receipt of Goods)

9.ชนิดและรูปแบบของกระบวนการชำระเงิน(Payment Processing)

10.การประเมินคุณภาพของคู่ค้า(Supplier Evaluation)

11.การจัดการสต็อกเพื่อการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (Reduce Cost of Inventory)

12.การหาปริมาณและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม(EOQ & Re-Order-point)

13.ปัจจัยที่สำคัญและการคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อฉุกเฉิน (Safety Stock Calculation)


กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายจัดซื้อ วางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย-การตลาด และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท + VAT 7%


การชำระค่าธรรมเนียม

  1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
    บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (Professional Training Solution Ltd.,)

เลขที่89/161ซอยพระยาสุเรนทร์21แยก3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105566006450

  1. โอนเงินเข้าบัญชี
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 148-363836-8

ส่งPay-inมาที่ [email protected]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330,086-6183752 

www.ptstraining.co.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.comวิทยากร

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์


อนันต์ ดีโรจนวงศ์


สถานที่อบรม (VENUE)

Fourwings Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 พฤษภาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 086-8929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 703 ครั้ง