กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

19 ธันวาคม 2566

หลักสูตรอบรมกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นการสรุปรวบรวมกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การขอตอกเสาเข็ม การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง การตรวจการใช้อาคาร การดัดแปลงการใช้อาคาร การรื้อถอนอาคาร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับอาคารที่พักอาศัย ตึกแถว ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ คอนโดมิเนียม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งเป็นการก่อสร้างเดี่ยว และเป็นโครงการจัดสรรอาคารชุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงาน ที่ขัดกับกฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ ทำให้ต้องจ่ายเสียค่าปรับสูญเสียเวลา และ โอกาสต่าง ๆ ที่ทำขัดกับกฎหมายดังนั้นหลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นิติกร ทนาย เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถได้เข้าใจถึงกฎหมายเกร็ดความรู้ และเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับอาคารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

ผลที่ได้รับจากการอบรม :

 • สามารถรู้ และเข้าใจหลักเทคนิคในการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถทราบรายละเอียดในการออกแบบอาคารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจในหลัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการก่อสร้างอาคารและการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
 • รู้ขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการควบคุมอาคารได้เป็นอย่างดี 
 • รู้วิธีในการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนการสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
 • นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา : วัน (09:00-16:00น.)  

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ความหมายของการควบคุมอาคาร
  • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนการก่อสร้างอาคาร
  • การควบคุมอาคารการก่อสร้างอาคาร
  • การตรวจรับรองการก่อสร้างอาคาร
 • อธิบายเทคนิคในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงาน และอาคารทั่วไป
 • อธิบายรายละเอียดการออกแบบ
  • อาคารสูงไม่ถึง23เมตร ที่ผิวพื้นดาดฟ้า
  • อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์เฮ้าส์ (บ้านแถว อยู่อาศัย)
  • ตึกแถว
  • ห้างสรรพสินค้า
  • โรงงาน
  • โกดังเก็บของ
  • จำนวนที่จอดรถยนต์
 • อธิบายถึงการดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร
  • อาคารสร้างค้างกับการต่ออายุใบอนุญาต
  • การยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
  • การเปลี่ยนการใช้อาคาร
  • การขอบ้านเลขที่
  • การจัดสรรที่ดิน
  • ถนน ทางเท้า งานระบบ พื้นที่สาธารณูปโภค
  • บริการสาธารณะ
 • อธิบายรายละเอียดการยื่นขอจัดสรร
 • อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุด


วิทยากร

ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล


สถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส ฯ ซ.ลาดพร้าว 8

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ธันวาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 086 307 2163

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5350 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 1618 ครั้ง