หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

กลยุทธ์การทำ การตลาดอสังหาฯ บนโลกออนไลน์

การเลือกใช้กลยุทธ์อสังหาฯในการออกแบบแนวคิดทางการตลาดและ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักติดตลาด, Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯ, การวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาด, กรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด,การบริหารงบประมาณการตล

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (อบรม 22 มี.ค. 62)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน

หมาะกับ core team ที่ทำงานด้าน New Model , Process Engineer , Kaizen team , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ที่มีความเข้าใจในแนวคิดของ Lean Manufacturing มาแล้วในเบื้องต้น

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid and CPR, AED

First Aid & CPR , AED เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

เรียนรู้ในกระบวนการสรรหา การวิเคราะห์อัตรากำลังคน การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0 Recruitment-relate aspect ที่ Recruiter ต้องรู้ และคุณสมบัติของ Recruiter ที่องค์กรต้องการ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management)

เราสามารถเริ่มใช้งานระบบ CRM เบื้องต้นได้ โดยระบบที่เลือกนำมาใช้ในการอบรม เป็นระบบที่เราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะสมกับ Sales และองค์กร ที่สนใจจะเริ่มนำระบบ CRM เข้ามาใช้และทั้งที่ใช้ระบบอยู่แล้ว...เพื่อการบริหารธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า

เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรกิจเงินล้าน คอร์สแรกในเมืองไทย ที่จะเผยทุกคำตอบของการทำธุรกิจให้เช่า ทั้ง คอนโด ทาวน์ฮาวส์ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ พร้อม ปูเส้นทางลัดการลงทุนให้ รวย! เร็ว! แรง! แบบเหลือกินเหลือใช้

จัดโดย P.R.A. Academy

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

PowerPoint Advanced for Effective Presentation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ แ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การบริหารจัดการคนเก่งคนดี (28 ก.ย. 61) ดร.ชญารัศมิ์

โลกธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่เศรษฐกิจยุคองค์ความรู้เป็นฐาน มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้โลกแคบลง สิ่งที่องค์การประสบคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวน (VOLATILITY) ความไม่แน่นอน (UNCERTAINTY) ความซับซ้อน (COMPLEXITY) และความไม่ชัดเจน (AMBI

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางความคิดด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่จะช่วยแปรรูปความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ

จัดโดย V Work Smart Company Limited

หลักสูตร เทคนิคการทำงานยุคใหม่ ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ AGILE SCRUM (ระดับ Scrum Team Leader)

การจัดการเวลาและงาน, การทำงานเป็นทีม (Teamwork), การทำงานเชิงรุก (Proactive Work), ตรรกะ (Logical) ภาวะผู้นำ (Leadership), การสื่อสาร (Communication), การสอนแนะ (Coaching)

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map) จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิ่งที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (B

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2