หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย หลักสูตร.com

การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

สู่แนวทางการจัดซื้อในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ!"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นคอนกรีตส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete)

ทฤษฎีในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งเทคนิคเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้าง และจุดต่อ ขั้นตอนในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ชนิด และรูปแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รวมไปถึงขั้นตอนการติดตั้ง และปัญหาอุปสรรค์ในการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมทั้งได

จัดโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กลยุทธ์การทำ การตลาดอสังหาฯ บนโลกออนไลน์

การเลือกใช้กลยุทธ์อสังหาฯในการออกแบบแนวคิดทางการตลาดและ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักติดตลาด, Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯ, การวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาด, กรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด,การบริหารงบประมาณการตล

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (อบรม 22 มี.ค. 62)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน

หมาะกับ core team ที่ทำงานด้าน New Model , Process Engineer , Kaizen team , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ที่มีความเข้าใจในแนวคิดของ Lean Manufacturing มาแล้วในเบื้องต้น

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid and CPR, AED

First Aid & CPR , AED เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

เรียนรู้ในกระบวนการสรรหา การวิเคราะห์อัตรากำลังคน การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0 Recruitment-relate aspect ที่ Recruiter ต้องรู้ และคุณสมบัติของ Recruiter ที่องค์กรต้องการ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management)

เราสามารถเริ่มใช้งานระบบ CRM เบื้องต้นได้ โดยระบบที่เลือกนำมาใช้ในการอบรม เป็นระบบที่เราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะสมกับ Sales และองค์กร ที่สนใจจะเริ่มนำระบบ CRM เข้ามาใช้และทั้งที่ใช้ระบบอยู่แล้ว...เพื่อการบริหารธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า

เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรกิจเงินล้าน คอร์สแรกในเมืองไทย ที่จะเผยทุกคำตอบของการทำธุรกิจให้เช่า ทั้ง คอนโด ทาวน์ฮาวส์ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ พร้อม ปูเส้นทางลัดการลงทุนให้ รวย! เร็ว! แรง! แบบเหลือกินเหลือใช้

จัดโดย P.R.A. Academy

การบริหารลูกค้า Key Account

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกล

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

PowerPoint Advanced for Effective Presentation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ แ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การบริหารจัดการคนเก่งคนดี (28 ก.ย. 61) ดร.ชญารัศมิ์

โลกธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่เศรษฐกิจยุคองค์ความรู้เป็นฐาน มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้โลกแคบลง สิ่งที่องค์การประสบคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวน (VOLATILITY) ความไม่แน่นอน (UNCERTAINTY) ความซับซ้อน (COMPLEXITY) และความไม่ชัดเจน (AMBI

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2