หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย

บางครั้งการทำงานแต่ละวันอาจได้ยิน “ทำงานไม่ทันเลย งานเยอะ ไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังดี จะเสร็จทันไหมเนี่ย” อีกมากมายเพราะบริหารการจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญและมีส่วนทำให้งานบรรลุเป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่มีคุ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หัวข้อ “การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด”

แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

“การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)” (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น FMEA จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสาม

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ Workflow

การเขียน Workflow และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานในหลายระดับ ทุกหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจแนวทางการกำหนดระบบการปฏิบัติงาน การเขียนเอกสาร รวมถึงการสื่อความ และการมอบหมายงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามาร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2