หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

test

test

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

"เหตุผลที่การเขียนยากนั้น เป็นเพราะการเขียนไม่ใช่ว่าจะแค่เขียนเฉย ๆ แต่จะต้องเขียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและการโน้มน้าวให้ผู้อ่านมายังทิศทางที่เราต้องการได้" ประโยคนี้มีผู้รู้ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเขียน การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ฟรี ออนไลน์!อบรมการประยุกต์มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 Security Control Plus

ฟรี ออนไลน์!อบรมการประยุกต์มาตรฐานทางเทคนิค ISO/IEC27001:2013 Security Control Plus “ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกระบวนการสำคัญ”

จัดโดย B Smart Consulting Co.,Ltd

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordinat

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Lean Six Sigma & Lean Management

Lean Management เป็นแนวคิดการบริหารแบบ Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการทั้งด้านการผลิตและการบริการภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด มูลค่า โดยก

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (บรรยายออนไลน์ Zoom)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability)ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (บรรยายออนไลน์ Zoom)

การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาจากการควบคุมอะไหล่

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Training the Trainers Certified : ฝึกทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน (มีใบ Certification รับ 15 ที่นั่ง)

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรมีด้วยกันอยู่หลายวิธี แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงวิธีที่ดีสุด คงจะต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นวิธี "การสอนแนะในงาน" เพราะการสอนแนะในงานถือเป็นการถ่ายทอดทั้งด้าน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)

การที่จะทำให้องค์กรสามารถคงอยู่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องส่งเสริมความเชื่อถือในกันและกันของพนักงาน ทำให้เกิดการดึงเอาศักยภาพภายในของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด มีการแบ่งปันความรู้ และบริหารจัดการความรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการกระตุ้น ส่งเสร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ

แผนจะเดิน งานจะสำเร็จ คนจะทำงาน ..... เพราะหัวหน้า/ผู้บริหารทีม ...ทำงานเป็น...นำทีมได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สุดยอดนักขาย 4.0

1.เพื่อเข้าใจถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถใช้ในการขาย และสามารถหา Solution ให้แก่ลูกค้าแบบยั่งยืน 2.เพิ่มเทคนิคในการขายเพื่อเพิ่มยอดขายแบบต่อเนื่อง 3.เรียนรู้กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 4.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าได้อย่างชาญฉลาดและสามารถ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร

“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2