หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

The Art for Convincing : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ และศิลปะการนำเสนอ สู่ความสำเร็จ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

นำเสนอผ่าน PPT อย่างไรให้โดนใจลูกค้า PPT นำเสนอผู้บริหาร หรือประชุมแบบมืออาชีพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 ก.ค.65 (09.00-16.

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่อ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

5 Strategic Thinking Enhancements : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสุดยอด 5 รูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

4 Techniques for Work Improvement : 4 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

เรียนรู้สุดยอด 4 เทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการ

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (8 ก.ค.65) ณ.โรงเเรม โนโ

องค์กรที่ดำเนินงานได้เติบโตต่อเนื่อง (Growth Corporate)ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องรู้จักวิธีการวัดผลความสำเร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 ก.ค.65 (09.00-16.

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่อ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (วัน 8 ก.ค. 65 /09-16.00น.) อ.ป

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สร้างกรอบความคิด และเทคนิคบริหารงานด้วยระบบลีน Lean principles and management technique

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

(PDPA) นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..? กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้ม

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร..?

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1