หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Online Zoom (SM.A03) หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น( 31 ก.ค. 64)

การขายสินค้าในโลกออนไลน์ หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับการขายที่เราไม่เห็นหน้าและช่วงเวลาของการแชท ก็ไม่ทำให้เกิดการคุยที่ต่อเนื่องได้ บางทีกว่าจะขายได้ลูกค้าก็ลีลาหรือติดธุระ การขายออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเรื่องการยิงโฆษณาหร

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom (SM.A03) หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น( 31 ก.ค. 64)

การขายสินค้าในโลกออนไลน์ หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับการขายที่เราไม่เห็นหน้าและช่วงเวลาของการแชท ก็ไม่ทำให้เกิดการคุยที่ต่อเนื่องได้ บางทีกว่าจะขายได้ลูกค้าก็ลีลาหรือติดธุระ การขายออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเรื่องการยิงโฆษณาหร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

แนวทางพัฒนาสินค้าฮาลาลไทยบุกตลาดมุสลิมโลก

งานสัมนาออนไลน์ ที่จะพาคุณ ‘พลิกโอกาส สู่ตลาดโลก’

จัดโดย THA ACADEMY

Online Zoom (SM.A03) หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น( 31 ก.ค. 64)

การขายสินค้าในโลกออนไลน์ หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับการขายที่เราไม่เห็นหน้าและช่วงเวลาของการแชท ก็ไม่ทำให้เกิดการคุยที่ต่อเนื่องได้ บางทีกว่าจะขายได้ลูกค้าก็ลีลาหรือติดธุระ การขายออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเรื่องการยิงโฆษณาหร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online by Zoom : การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 29 ก.ค.64 อ.เหรียญชัย 09.00-16.00

แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนา Online : กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ และข้อกำหนดข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ภาษาอังกฤษในการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วัน

ความสำคัญของการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการบริหารคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เพราะในยุค 4.0 การทำงานของคนในองค์กรนั้นจะเน้นการทำงานที่คุณภาพมากขึ้น ฉะนั้นผู้นำหรือผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้ว่าบุคลกรที่มีอยู

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 27 ก.

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (27 ก.ค. 64 /09.00-12.00น.

การเจรจาต่อรองจำเป็นต้องพึ่งทักษะการอ่านความต้องการ การจัดการประเด็นที่เป็นปัญหา การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายสายเลือดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 29 ก.ค.64 อ.เหรียญชัย 09.00-16.00

การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารกา

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom (SM.A03) หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น( 31 ก.ค. 64) 09.00-12.00

การขายสินค้าในโลกออนไลน์ หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับการขายที่เราไม่เห็นหน้าและช่วงเวลาของการแชท ก็ไม่ทำให้เกิดการคุยที่ต่อเนื่องได้ บางทีกว่าจะขายได้ลูกค้าก็ลีลาหรือติดธุระ การขายออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเรื่องการยิงโฆษณาหร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Affiliate Marketing 5 เทคนิคทำเงินออนไลน์ช่วงโควิดแบบมืออาชีพ

ผู้ที่สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพและเป็นระบบ

จัดโดย PS Marketing

คนเรา..เหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ ไม่เคยหยุด

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H” (Sales Techniques for ac

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2