หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

LAW01: กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

เน้นกรณีศึกษาและ Workshop เพื่อบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายให้กับธุรกิจ

จัดโดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.

(Online Training) หลักสูตร HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)

HR for non HR in digital Program ได้รวบรวมองค์ความรู้การบริหารบุคลากร ที่จำเป็นทุกมิติในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสายงาน เนื้อหาจะมุ่งเน้นการเป็น Facilitator User ของระบบบริหารบุคลากรเป็นหลัก

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร Work System Design (การออกแบบระบบงาน)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย

หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับทุกคำถาม ถ่ายทอดแนวทางการค้นหา Best Practices จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสร้างสื่อการเรียนรู้เป็น VDO โดยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Learning) ผ่านการบรรยาย ทดลองทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน การนำเสนอผลก

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรนี้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับ HR ให้สามารถฝึกการตั้งคำถามที่ผู้บริหารคาดหวัง คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล HR ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1