หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

คอร์ส ออนไลน์-การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการนอกฝ่ายทรัพยาบุคคล HR for Non HR

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR), หัวหน้างานและผู้จัดการทุกฝ่ายในที่ต้องทำหน้าที่ Non-HR, HR ที่ต้องการ Re-training แนวคิดและหลักการของงาน HR เป็นต้น

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

สัมมนาออนไลน์ >> ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19 ระบาด นายจ้างรับมืออย่างไร..?

ชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด

เทรนธุรกิจออนไลน์ ยุคโควิด-19 เงินไม่หาย กำไรไม่จม

เริ่มสร้างธุรกิจ ONLINE ของคุณ คอร์ส "สัมมนาฟรี" นี้จะสอนให้คุณรู้ถึงหลัก "การทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ"

จัดโดย PW BE Center

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 29 เม.ย.63

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิต

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 29 เม.ย.63

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ รุ่น1 New2020 หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ สู่การสร้างความเหนือชั้น 28 เม.ย.63

การสร้างยอดขายไม่ใช่เรื่องง่ายหากนักขายยังพุ่งไปหาลูกค้าโดยปราศจากการสร้างข้อได้เปรียบทางด้านข้อมูล ในยุคนี้ไม่เหมาะมากนักหากนักขายจะเดินทางโดยปราศจากการวางแผนเพราะทำให้เสียทั้งเวลาและโอกาส นักขายมืออาชีพหลายท่านจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนงานขายของตนเองเพ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

คอร์ส ออนไลน์ การออกแบบบริการ (Service Design)

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบบริการ, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริการและออกแบบบริการเพื่อใช้ในยุคดิจิทัล, พนักงาน/ผู้จัดการ/ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้า, ผู้ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดด้านการบริการในยุคดิจิทัล

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

คอร์ส ออนไลน์ การบริหารงานขายและการตลาดเชิงรุก (Pro-active Marketing & Sales Management)

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจการขาย, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการขาย/การตลาดเชิงรุกและการขายในยุคดิจิทัล, ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการนำเสนอสินค้า/การหาลูกค้า/การปิดการขาย/การสร้างความจงรักภักดีในตัวสินค้า, พนักงานขาย/ผู้บริหารงานขายที่ต้องการ re-traini

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

สัมมนาออนไลน์ : กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน

เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

คอร์ส ออนไลน์ การบริหารจัดการเวลาและงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work and time management)

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป, ผู้ที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเวลาและงาน, ผู้ที่ต้องการเทคนิคในการบริหารจัดการเวลาและงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและงานประจำ, ผู้ที่ต้องการมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทั้งเวลาและงาน

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ เสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

ด่วน !!! อบรม ออนไลน์ (สอนสดผ่าน Line หรือ Skype) เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ >> ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19 ระบาด นายจ้างรับมืออย่างไร..?

ชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด

สัมมนาออนไลน์ >> ผ่าน Program Zoom เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional)

ชำระค่าสัมมนาราคาสุดพิเศษ เพียงท่านละ 990 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด ราคาก่อน Vat 7%

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching เรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1